LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 25
Rodzaj pracy geodezyjnej Organ do zgłoszenia
Podział nieruchomości A. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe B. Starosta
Ustalenie granic nieruchomości C. Marszałek województwa
Aktualizacja mapy do celów projektowych D. Minister Infrastruktury
Które powyższe przyporządkowanie jest poprawne?
A.
B.
C.
D.