LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 18
Oceń prawdziwość poniższego stwierdzenia: "Dokumentacja geodezyjna zawiera informacje o granicach działki, ale nie zawiera informacji o typie gruntu na działce".

A.
B.
C.
D.