LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 33
Podczas wywiadu terenowego, odkrywasz, że jeden z punktów osnowy geodezyjnej został uszkodzony. Co powinieneś zrobić?

A.
B.
C.
D.