LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 36
Które z poniższych narzędzi jest najbardziej odpowiednie do wykonania precyzyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych?

A.
B.
C.
D.