LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 13
Zidentyfikuj, które oznaczenie jest używane do reprezentowania ścian w dokumentacji projektowej.

A.
B.
C.
D.