LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 28
Podczas analizy dokumentacji natknąłeś się na oznaczenie "R". Co to oznaczenie reprezentuje?

A.
B.
C.
D.