LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 32
Podczas wykonywania pomiarów realizacyjnych dla obiektu budowlanego, zauważasz, że budynek jest przesunięty względem osi wytyczonych na planie. Jakie działania powinieneś podjąć?

A.
B.
C.
D.