LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD18 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 39
Podczas sporządzania dokumentacji z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, musisz uwzględnić różne elementy w składzie operatu technicznego. Wskaż, które z poniższych elementów NIE jest częścią operatu technicznego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

A.
B.
C.
D.