LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 11
Zawartość w pamięci EPROM można utracić na skutek

A.
B.
C.
D.