LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 5
Podczas sporządzania szkicu rysunkowego, który z poniższych elementów jest najważniejszy do uwzględnienia?
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.