LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 24
Przyporządkuj odpowiednie sankcje do przewinień wymienionych w poniższej tabeli, zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska:
PrzewinienieSankcja
1) Wyrzucenie śmieci poza wyznaczonym miejscemA) Grzywna do 5000 zł
2) Emisja szkodliwych substancji do atmosfery bez odpowiednich pozwoleńB) Grzywna do 1000 zł
3) Zanieczyszczenie wódC) Grzywna do 10000 zł
Wybierz odpowiedni zestaw przyporządkowań:
A.
B.
C.
D.