LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 4
Oceniasz stan środowiska wodnego na podstawie poniższej tabeli zawierającej wyniki badań chemicznych wody:
ParametrWynik
PH7,2
Zawartość azotanów (mg/l)55
Zawartość fosforanów (mg/l)3,5
Na podstawie tych wyników, jak ocenisz stan środowiska wodnego?
A.
B.
C.
D.