LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 14
Jaka jest różnica między monitorowaniem a oceną stanu środowiska?

A.
B.
C.
D.