LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
Rozważ następujący scenariusz: W wyniku badań stwierdzono, że woda w lokalnym jeziorze zawiera wysoki poziom fosforu. Jakie jest prawdopodobne źródło tego zanieczyszczenia?

A.
B.
C.
D.