LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 28
W jakim celu wydawane jest pozwolenie wodnoprawne zgodnie z prawem wodnym?

A.
B.
C.
D.