LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 37
Jakie konsekwencje prawne grożą za nielegalne składowanie odpadów?

A.
B.
C.
D.