LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 13
Zastanów się nad następującym scenariuszem: lokalna fabryka produkuje ścieki przemysłowe zawierające wysokie stężenia metali ciężkich. Które z poniższych działań byłoby najbardziej odpowiednie w celu zmniejszenia wpływu tych ścieków na lokalne wody powierzchniowe?

A.
B.
C.
D.