LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 39
Oceń, które z poniższych działań są najbardziej skuteczne w ochronie wód przed zanieczyszczeniem.

A.
B.
C.
D.