LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 27
Rodzaj zanieczyszczenia Źródło zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia organiczne A. Przemysł chemiczny
Zanieczyszczenia nieorganiczne B. Rolnictwo
Metale ciężkie C. Przemysł metalurgiczny
Związki azotu i fosforu D. Gospodarstwa domowe
Dopasuj rodzaj zanieczyszczenia do odpowiedniego źródła zanieczyszczenia.
A.
B.
C.
D.