LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 16
Jesteś odpowiedzialny za planowanie działań mających na celu poprawę jakości wody w lokalnym jeziorze. Które z poniższych działań będzie najskuteczniejsze?

A.
B.
C.
D.