LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 12
Jaki jest główny cel planowania zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego?

A.
B.
C.
D.