LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
Przy planowaniu zadań dotyczących ochrony gleb, ważnym elementem jest identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Które z poniższych działań przemysłowych najprawdopodobniej prowadzi do zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi?

A.
B.
C.
D.