LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 18
Zidentyfikuj najskuteczniejszą metodę ochrony gleby przed degradacją w przypadku intensywnej erozji wodnej.

A.
B.
C.
D.