LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 10
Zidentyfikuj typ odpadu, który powstaje podczas procesu spalania paliw kopalnych i jest uważany za główną przyczynę zmian klimatu.
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.