LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 22
Zakładając, że rynek jest doskonale konkurencyjny, określ, jaka sytuacja wystąpi w długim okresie, jeżeli cena jest wyższa od kosztu przeciętnego.

A.
B.
C.
D.