LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 18
Określ skutki monopolu naturalnego w kontekście efektywności rynkowej.

A.
B.
C.
D.