LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Analizując formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, zauważasz, że jedna z nich charakteryzuje się tym, że wszystkie osoby prowadzące działalność odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Która forma organizacyjno-prawna to opisuje?

A.
B.
C.
D.