LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 37
Co oznacza termin "rozst臋p" w kontek艣cie analizy statystycznej?

A.
B.
C.
D.