LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 13
Przeprowadzasz analizę statystyczną wyników sprzedaży firmy. W jakim celu zastosujesz średnią arytmetyczną?

A.
B.
C.
D.