LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 31
Jesteś odpowiedzialny za archiwizację dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Wskaż, jaki rodzaj archiwum jest odpowiedni dla dokumentów o wartości historycznej lub prawnej?

A.
B.
C.
D.