LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 21
Załóżmy, że masz do sporządzenia kwestionariusz osobowy dla nowego pracownika. Które z poniższych informacji NIE powinny znaleźć się w tym dokumencie?

A.
B.
C.
D.