LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Rozpatrujesz wniosek o urlop wychowawczy od jednego z pracowników. Która z poniższych odpowiedzi najlepiej opisuje Twoje dalsze działania?

A.
B.
C.
D.