LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Jaka jest główna różnica między rachunkiem bieżącym a rachunkiem depozytowym?

A.
B.
C.
D.