LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 22
Co to jest saldo debetowe na rachunku bankowym?

A.
B.
C.
D.