LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 27
Firma ABC posiada weksel o wartości nominalnej 15 000 zł. Bank oferuje firmie wykup weksla przed terminem płatności z dyskontem w wysokości 10%. Ile firma otrzyma od banku za weksel?

A.
B.
C.
D.