LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 36
Firma DEF posiada weksel o wartości nominalnej wynoszącej 50 000 zł. Bank oferuje firmie wykup weksla przed terminem płatności z dyskontem w wysokości 6%. Jakie jest prawidłowe stwierdzenie?

A.
B.
C.
D.