LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 12
Przyjmij, że jesteś odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej w firmie. Zauważyłeś błąd w zgłoszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym jednego z pracowników. Jakie działanie powinieneś podjąć?

A.
B.
C.
D.