LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 28
Co należy zrobić w przypadku, gdy pracownik odchodzi z firmy?

A.
B.
C.
D.