LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 36
Firma A zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę za wynagrodzenie brutto w wysokości 3000 zł. Jaką kwotę składek na Fundusz Pracy musi odprowadzić firma do ZUS za tego pracownika, jeżeli stawka składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45%?

A.
B.
C.
D.