LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 4
Jakie są konsekwencje naruszenia zasad bezpieczeństwa w przetwarzaniu i przesyłaniu danych osobowych?

A.
B.
C.
D.