LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 18
Jakie są obowiązki biura w zakresie ochrony danych osobowych pracowników?

A.
B.
C.
D.