LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 31
Przygotowujesz pismo oficjalne do innego biura. Jakie informacje powinny znaleźć się w nagłówku pisma?

A.
B.
C.
D.