LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 23
Które z poniższych zdań jest prawdziwe dotyczące sporządzania pism urzędowych i handlowych z zastosowaniem techniki komputerowej?

A.
B.
C.
D.