LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 14
Kiedy należy używać załączników w pismach urzędowych i handlowych?

A.
B.
C.
D.