LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 38
Jakie jest najważniejsze zadanie techniki komputerowej w procesie sporządzania pism urzędowych i handlowych?

A.
B.
C.
D.