LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Sporządzasz pismo w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Które z poniższych elementów powinno zawierać twoje pismo?

A.
B.
C.
D.