LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 16
Przygotowujesz pismo w sprawie reklamacji produktu. Które z poniższych informacji powinno znaleźć się w treści pisma?

A.
B.
C.
D.