LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 11
Jako technik prac biurowych, musisz zorganizować miejsce pracy dla nowego pracownika. Który z poniższych elementów NIE powinien być uwzględniony podczas organizacji stanowiska pracy?

A.
B.
C.
D.