LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 8
Otrzymałeś polecenie wysłania e-maila do klienta. Które z poniższych elementów są niezbędne do poprawnego wysłania wiadomości e-mail?

A.
B.
C.
D.