LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 9
Załóż, że jesteś odpowiedzialny za przygotowanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną. Które z poniższych informacji powinny znaleźć się na kopercie?

A.
B.
C.
D.